Descarcă studiul integral: Studiu impact economic PMI_ Strategic Thinking Group_final

Impactul economic al activităților derulate de Philip Morris International (PMI) în România este remarcabil. Valoarea directă generată de PMI în economia României s-a ridicat la aproximativ 604 milioane RON în 2020. Aceasta a reprezentat 0,14% din valoarea adăugată brută a României.

Impactul total al activității economice a PMI în România, care include și efectele indirecte și induse, pe lângă valoarea directă generată, este semnificativ mai mare. În 2020, acesta s-a ridicat la aproximativ 3.778 de milioane RON, reprezentând echivalentul a 0,36% din PIB-ul României. Incluzând și marjele retailerilor generate de comerțul cu produsele PMI, estimate la 604 milioane RON în 2020, impactul estimat al PMI s-a ridicat la 4,4 miliarde RON sau 0,42% din PIB-ul României.

În funcție de cifra de afaceri (și anume 3,43 miliarde RON în 2020), PMI a fost al doilea cel mai mare jucător de pe piața bunurilor de larg consum (FMCG) din România.

Productivitatea muncii în cadrul PMI (calculată ca raport dintre valoarea adăugată directă a PMI și numărul total de angajați) a fost, în medie, de 3,5 ori mai mare decât productivitatea la nivelul economiei pe parcursul perioadei 2016-2020.

Per total, efectul total generat de PMI în privința ocupării forței de muncă, incluzând efectele indirecte și induse, este mult mai mare, ajungând la un nivel estimat de 2.945 de locuri de muncă în 2020.

Aproape jumătate dintre angajații din industria tutunului din România lucrează pentru PMI. Numărul angajaților PMI în România a crescut cu 37% între anul 2016 și luna iunie 2021, de la 858 la 1.178 de angajați. Rata anuală de creștere a numărului de angajați ai PMI este de 7% în perioada menționată, prezentând o evoluție inversă față de declinul anual de 1% înregistrat de sectorul productiv în ansamblul său. Mai mult, unitatea de producție a PMI reprezintă aproape 3% din forța totală de muncă angajată în industrie din Județul Ilfov.

PMI este un contribuabil important la bugetul de stat. Vânzările de produse PMI în România au generat accize în valoare de 1,9 miliarde RON și TVA în cuantum de 0,6 miliarde RON în 2020. Acestea au reprezentat 6,0%, respectiv 1,0%, din totalul accizelor, respectiv al taxei pe valoare adăugată colectate. Sumele virate de PMI la bugetul de stat, constând în accize și alte taxe, sunt semnificative și reprezintă echivalentul a 1,7% din încasările fiscale totale ale guvernului în 2020.

Începând cu 2017, PMI a investit peste 500 de milioane de dolari în transformarea fabricii din Otopeni într-o unitate de producție a produselor cu risc redus (RRP), investiție ce va fi suplimentată cu încă 100 de milioane de dolari în 2022. Investiția semnificativă din perioada 2017-2021 a condus, printre altele, la creșterea de peste 7 ori a valorii bunurilor exportate în anul 2021, comparativ cu anul 2016.

Descarcă studiul integral: Studiu impact economic PMI_ Strategic Thinking Group_final